Privaatsus

1. Privaatsus lühidalt

Üldteave

Järgmised märkused annavad lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega selle veebisaidi külastamisel. Isikuandmed on mis tahes andmed, mis tuvastavad teid isiklikult. Täpsema teabe andmekaitse kohta leiate meie privaatsuseeskirjadest.

Andmete kogumine sellel veebisaidil

Kas sait oli Datenerfassung auf dieser veebisaidil? Andmetöötlust sellel veebisaidil teostab veebisaidi haldaja. Nende kontaktandmed leiate selle veebisaidi trükist. Kuidas me teie andmeid kogume? Ühest küljest kogutakse teie andmeid siis, kui te need meile edastate. See võib olla z. B. olema andmed, mille sisestate kontaktivormi. Muid andmeid koguvad meie IT-süsteemid automaatselt või teie nõusolekul veebilehe külastamisel. Need on peamiselt tehnilised andmed (nt Interneti-brauser, operatsioonisüsteem või lehe vaatamise aeg). Neid andmeid kogutakse automaatselt niipea, kui sellele veebisaidile sisenete. Milleks me teie andmeid kasutame? Osa andmetest kogutakse, et tagada veebilehe vigadeta pakkumine. Teisi andmeid saab kasutada teie kasutaja käitumise analüüsimiseks. Millised õigused on teil oma andmetega seoses? Teil on igal ajal õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete päritolu, saaja ja eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist või kustutamist. Kui olete andmetöötluseks nõusoleku andnud, saate selle nõusoleku igal ajal edaspidiseks tagasi võtta. Samuti on teil teatud tingimustel õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele. Kui teil on andmekaitseteemalisi küsimusi, võite meiega igal ajal ühendust võtta trükises toodud aadressil.

Analüüsitööriistad ja kolmandate osapoolte tööriistad

Kui külastate seda veebisaiti, saab teie surfamiskäitumist statistiliselt hinnata. Seda tehakse peamiselt küpsiste ja nn analüüsiprogrammidega. Üksikasjalikku teavet nende analüüsiprogrammide kohta leiate järgmisest andmekaitsedeklaratsioonist.

2. Hostimine ja sisu edastamise võrgud (CDN)

Väline hostimine

Seda veebisaiti haldab väline teenusepakkuja (majutaja). Sellel veebisaidil kogutud isikuandmed salvestatakse hosti serverites. Peamiselt võivad need olla IP-aadressid, kontaktipäringud, meta- ja sideandmed, lepinguandmed, kontaktandmed, nimed, juurdepääs veebisaidile ja muud veebisaidi kaudu genereeritud andmed. Majutusteenust kasutatakse meie potentsiaalsete ja olemasolevate klientidega sõlmitud lepingu täitmiseks (DSGVO art. 6 lõige 1 lit. b) ning meie veebipakkumise turvalise, kiire ja tõhusa pakkumise huvides professionaalse teenusepakkuja poolt ( GDPR artikli 6 lõike 1 lõigus f). Meie hostija töötleb teie andmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik tema täitmiskohustuste täitmiseks, ning järgib nende andmetega seoses meie juhiseid. Tellimuste menetlemise lepingu sõlmimine Andmekaitsenõuetekohase töötlemise tagamiseks oleme sõlminud oma majutajaga tellimuste töötlemise lepingu.

CloudFlare

Kasutame teenust "Cloudflare". Pakkuja on Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (edaspidi "Cloudflare"). Cloudflare pakub DNS-iga ülemaailmselt hajutatud sisu edastamise võrku. Tehniliselt toimub teabe edastamine teie brauseri ja meie veebisaidi vahel Cloudflare'i võrgu kaudu. See võimaldab Cloudflare'il analüüsida liiklust teie brauseri ja meie veebisaidi vahel ning toimida filtrina meie serverite ja potentsiaalselt pahatahtliku liikluse vahel Internet serveerima. Cloudflare võib siin kasutada ka küpsiseid, kuid neid kasutatakse ainult siin kirjeldatud eesmärgil. Oleme sõlminud Cloudflare'iga tellimuste töötlemise lepingu. Cloudflare on ka "EU-USA Privacy Shield Framework" sertifitseeritud osaleja. Cloudflare kohustub käsitlema kogu Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidelt saadud isikuandmeid kooskõlas Privacy Shield Frameworkiga. Cloudflare'i kasutamine põhineb meie õigustatud huvil pakkuda oma veebisaiti võimalikult vigadeta ja turvaliselt (GDPR artikli 6 lõige 1 l. f). Lisateavet Cloudflare'i turvalisuse ja privaatsuse kohta leiate siit: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

3. Üldinfo ja kohustuslik teave

Datenschutz

Nende lehtede operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ning kooskõlas seaduslike andmekaitsemäärustega ja käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga. Kui kasutate seda veebisaiti, kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada. See andmekaitsedeklaratsioon selgitab, milliseid andmeid me kogume ja milleks neid kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil see juhtub. Juhime tähelepanu sellele, et andmeedastus Internetis (nt e-posti teel suheldes) võib sisaldada turvalünki. Andmete täielik kaitsmine kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Märkus vastutava asutuse kohta

Sellel veebisaidil andmete töötlemise eest vastutav asutus on: Erdal Özcan Jahnstr. 5 63322 Rödermark Telefon: 060744875801 E-post: [meiliga kaitstud] Vastutav asutus on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete (nt nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärkide ja vahendite üle.

Kohustuslik andmekaitseametnik

Oleme oma ettevõttesse määranud andmekaitseametniku. Erdal Özcan Jahnstr. 5 63322 Rödermark Telefon: 060744875801 E-post: [meiliga kaitstud]

Andmetöötluse nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Saate juba antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Piisab mitteametlikust sõnumist meile e-posti teel. Kuni tühistamiseni toimunud andmetöötluse seaduslikkust tühistamine ei mõjuta.

Õigus vastuväiteid andmete kogumisele erijuhtudel ja otsepostiga (artikkel 21 DSGVO)

KUI ANDMETE TÖÖTLEMINE PÕHINEB ART. 6 ABS. 1 LIT. E VÕI F GDPR, ON TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL ÕIGUS ESITADA OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VASTU IGAL AJAL; SEE KEHTIB KA NENDE SÄTETE PÕHINEVALT PROFILEERIMISEL. VASTAVAD ÕIGUSLIK ALUS, MIL TÖÖTLEMISE ALUS ON, LEIAD SELLEST ANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKAst. VASTUVÕTETE VÕISTLUSEL EI TÖÖTLEMA ME ENAM TEIE ASUSTATUD ISIKUANDMEID, VÄLJA KUI ME EI SUUDA TÕENDADA TÖÖTLEMISE ALUSETE PÕHJUSTE, MIS ALUSTAVAD TEIE HUVIDE, ÕIGUSTE JA VABADUSE VASTUVÕIDU VASTAVAST ARTIKLI ARTIKKEL 21 GDPR (ART1 21)). KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDATAKSE OTSE REKLAAMISEKS, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTU OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA SELLISTE REKLAAMIDE EESMÄRGIDES; SEE KEHTIB KA PROFILEERIMISELE SELLISE OTSEREKLAAMIGA SEOTUD MÄÄRAS. KUI VÕISTETE, EI KASUTATA TEIE ISIKUANDMEID ENAM OTSETE REKLAAMIDE EESMÄRGIKS (VASTUVÕIDU VASTUVÕTE GDPR-i ART. 2 lõike XNUMX järgi).

Kaebuse esitamise õigus pädevale järelevalveasutusele

GDPR-i rikkumiste korral on asjaomastel isikutel õigus pöörduda järelevalveasutuse poole, eriti nende alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise koha liikmesriigis. Kaebuse esitamise õigus ei piira muid haldus- ega kohtulikke abinõusid.

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus saada teile või kolmandale isikule ühises masinloetavas vormingus üle andmed, mida töötleme automaatselt teie nõusoleku alusel või lepingu täitmisel. Kui taotlete andmete otseülekannet teisele vastutavale isikule, tehakse seda ainult tehniliselt teostatavas ulatuses.

SSL või TLS krüptimine

Turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu edastamise kaitsmiseks, nagu näiteks tellimused või päringud, mille meile saidi operaatorina saadate, kasutab see sait SSL- või TLS-krüptimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära selle järgi, et brauseri aadressirea muutub "http://" asemel "https://" ja lukusümboli järgi brauseri real. Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled meile edastatud andmeid lugeda.

Teave, tühistamine ja parandamine

Kohaldatavate õigusnormide piires on teil õigus saada tasuta teavet oma salvestatud isikuandmete, nende päritolu ja saaja ning andmetöötluse eesmärgi kohta ja vajadusel õigust neid andmeid parandada või kustutada. Isikuandmete kohta lisateabe saamiseks võtke meiega igal ajal ühendust jäljendil näidatud aadressil.

Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Te võite igal ajal meiega ühendust võtta jäljendil näidatud aadressil. Töötlemise piiramise õigus eksisteerib järgmistel juhtudel:

 • Kui eitate meie juures talletatud isikliku teabe õigsust, vajame selle kontrollimiseks tavaliselt aega. Auditi ajaks on teil õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Kui teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, võite kustutamise asemel taotleda andmete töötlemise piiramist.
 • Kui me ei vaja enam teie isiklikku teavet, kuid vajate seda seaduslike õiguste teostamiseks, kaitsmiseks või jõustamiseks, on teil õigus taotleda, et teie isiklikku teavet kustutamise asemel piirataks.
 • Kui olete esitanud vastuväite vastavalt artikli 21 lõikele 1 DSGVO, tuleb leida tasakaal teie ja meie huvide vahel. Kuni pole selge, kelle huvid valitsevad, on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Kui olete oma isikuandmete töötlemist piiranud, tohib neid andmeid kasutada ainult teie nõusolekul või õigusliku nõude esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või oluliste avalike huvide huvides. Euroopa Liidus või liikmesriigis.

Vastulause e-kirjade reklaamimisele

Kasutamine all avaldatud jäljendi kohustus saata pealesunnitud reklaam ja infomaterjalid lükatakse tagasi. Operaatorid saite sõnaselgelt õigusliku meetmeid juhul pealesunnitud reklaam teavet, näiteks rämpsposti e-kirju.

4. Andmete kogumine sellel veebisaidil

Küpsised

Meie veebisait kasutab niinimetatud "küpsiseid". Küpsised on väikesed tekstifailid ja ei kahjusta teie lõppseadet. Need salvestatakse teie lõppseadmesse kas ajutiselt seansi ajaks (seansiküpsised) või püsivalt (püsiküpsised). Seansiküpsised kustutatakse pärast teie külastust automaatselt. Püsiküpsiseid hoitakse teie lõppseadmes seni, kuni te need ise kustutate või teie veebibrauser need automaatselt kustutab. Mõnel juhul võidakse teie lõppseadmesse salvestada ka kolmandate osapoolte küpsised, kui sisenete meie saidile (kolmanda osapoole küpsised). Need võimaldavad meil või teil kasutada kolmanda osapoole ettevõtte teatud teenuseid (nt küpsiseid makseteenuste töötlemiseks). Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, kuna teatud veebisaidi funktsioonid ilma nendeta ei töötaks (nt ostukorvi funktsioon või videote kuvamine). Teisi küpsiseid kasutatakse kasutaja käitumise hindamiseks või reklaami kuvamiseks. Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks (vajalikud küpsised) või teatud soovitud funktsioonide pakkumiseks (funktsionaalsed küpsised, nt ostukorvi funktsiooni jaoks) või veebisaidi optimeerimiseks (nt küpsised veebipubliku mõõtmiseks). GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, välja arvatud juhul, kui on määratud muud õiguslikku alust. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu oma teenuste tehniliselt vigadeta ja optimeeritud osutamiseks. Kui küsiti nõusolekut küpsiste salvestamiseks, salvestatakse asjakohased küpsised eranditult selle nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a); nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Saate seadistada oma brauseri nii, et olete küpsiste seadistamisest informeeritud ja lubate küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste aktsepteerimise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatse kustutamise, kui brauser on suletud. Kui küpsised on deaktiveeritud, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud. Kui küpsiseid kasutavad kolmandatest osapooltest ettevõtted või analüüsi eesmärgil, teavitame Teid sellest eraldi käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis ja vajadusel küsime Teie nõusolekut.

Küpsise nõusolek Borlabsi küpsisega

Meie veebisait kasutab Borlabs Cookie küpsiste nõusolekutehnoloogiat, et saada teie nõusolek teatud küpsiste salvestamiseks teie brauseris ja dokumenteerida see kooskõlas andmekaitse eeskirjadega. Selle tehnoloogia pakkuja on Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (edaspidi Borlabs). Kui sisenete meie veebisaidile, salvestatakse teie brauserisse Borlabsi küpsis, mis salvestab teie antud nõusoleku või selle nõusoleku tagasivõtmise. Neid andmeid ei edastata Borlabsi küpsise pakkujale. Kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni palute meil need kustutada või Borlabsi küpsise ise kustutada või andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti. Kohustuslikud seadusega ettenähtud säilitusperioodid jäävad samaks. Üksikasjad Borlabs Cookie andmetöötluse kohta leiate aadressilt https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/ Borlabsi küpsiste nõusolekutehnoloogiat kasutatakse selleks, et saada küpsiste kasutamiseks seaduslikult nõutav nõusolek. Selle õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt c.

Serveri logifailid

Lehtede pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet nn serveri logifailidesse, mille teie brauser meile automaatselt edastab. Need on:

 • Brauseri tüüp ja brauseri versioon
 • Operatsioonisüsteem kasutatakse
 • viitav URL
 • Serveri nimi juurdepääsu arvuti
 • Aeg server taotluse
 • IP-aadress

Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega. Neid andmeid kogutakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi oma veebilehe tehniliselt veatu esitlemise ja optimeerimise vastu – serveri logifailid tuleb selleks salvestada.

kontakt

Kui saadate meile päringud kontaktivormi kaudu, säilitame teie päringuvormil olevad andmed, sealhulgas seal esitatud kontaktandmed, päringu töötlemiseks ja järelküsimuste korral. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta. Neid andmeid töödeldakse GDPR artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete võtmiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile saadetud päringute tõhusaks töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõige 1 l. f) või teie nõusolekul (GDPR art 6 lõige 1 l. a) kui seda küsiti. Kontaktivormi sisestatud andmed jäävad meile alles seni, kuni palute meil need kustutada, tühistate oma nõusoleku säilitamiseks või andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti (nt pärast teie taotluse töötlemist). Kohustuslikud õigussätted – eelkõige säilitusperioodid – jäävad samaks.

Taotlus e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, salvestame ja töötleme teie päringu koos kõigi sellest tulenevate isikuandmetega (nimi, päring) teie päringu töötlemise eesmärgil. Me ei edasta neid andmeid ilma teie nõusolekuta. Neid andmeid töödeldakse GDPR artikli 6 lõike 1 punkti b alusel, kui teie taotlus on seotud lepingu täitmisega või on vajalik lepingueelsete meetmete võtmiseks. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile saadetud päringute tõhusaks töötlemiseks (GDPR artikli 6 lõige 1 l. f) või teie nõusolekul (GDPR art 6 lõige 1 l. a) kui seda küsiti. Andmed, mille meile kontaktitaotluste kaudu saatsite, jäävad meile seni, kuni taotlete kustutamist, tühistate oma nõusoleku salvestamiseks või andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti (nt pärast teie taotluse töötlemist). Kohustuslikud õigussätted – eelkõige seadusega ettenähtud säilitustähtajad – jäävad samaks.

Registreerimine sellel saidil

Sellel veebisaidil saate registreeruda, et kasutada saidi lisafunktsioone. Kasutame selleks sisestatud andmeid ainult vastava pakkumise või teenuse kasutamiseks, mille jaoks olete registreerunud. Registreerimisel nõutavad kohustuslikud andmed tuleb esitada täielikult. Vastasel juhul keeldume registreerimisest. Oluliste muudatuste puhul, nagu pakkumise ulatus või tehniliselt vajalikud muudatused, kasutame sellisel viisil teavitamiseks registreerimisel antud e-posti aadressi. Registreerimisel sisestatud andmeid töödeldakse registreerimisega loodud kasutajasuhte elluviimise ja vajadusel edasiste lepingute algatamise eesmärgil (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b). Registreerimisel kogutud andmeid säilitame seni, kuni olete sellel veebisaidil registreerunud, ja seejärel kustutatakse. Seadusjärgsed säilitusperioodid jäävad samaks.

Registreerimine Facebook Connect'iga

Selle asemel, et registreeruda otse sellel veebisaidil, saate registreeruda Facebook Connectiga. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki teatel aga edastatakse kogutud andmeid ka USA-sse ja teistesse kolmandatesse riikidesse. Kui otsustate registreeruda Facebook Connectiga ja klõpsate nuppu "Logi sisse Facebookiga"/"Ühenda Facebookiga", suunatakse teid automaatselt Facebooki platvormile. Seal saate oma kasutusandmetega sisse logida. See seob teie Facebooki profiili selle veebisaidi või meie teenustega. See link annab meile juurdepääsu teie Facebookis salvestatud andmetele. Need on peamiselt:

 • Facebook Nimi
 • Facebooki profiil ja kaanepilt
 • Facebook Cover
 • Facebooki e-posti aadress
 • Facebook ID
 • Facebook sõbrad nimekirjad
 • Facebooki meeldimised
 • Sünnipäev
 • Sugu
 • maa
 • keel

Neid andmeid kasutatakse teie konto seadistamiseks, pakkumiseks ja isikupärastamiseks. Facebook Connectis registreerumine ja sellega seotud andmetöötlustoimingud põhinevad teie nõusolekul (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a). Saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see kehtib tulevikus. Lisateabe saamiseks vaadake Facebooki kasutustingimusi ja Facebooki privaatsuspoliitikat. Need leiate aadressilt: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ ja https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Kommentaarid sellel veebisaidil

Lisaks teie kommentaarile sisaldab sellel lehel ka kommentaari funktsioon ka teavet selle kohta, millal kommenteeriti, teie e-posti aadress ja kui te ei anonüümselt postitanud oma valitud kasutajanimi. IP-aadressi salvestamine Meie kommentaarifunktsioon salvestab kommentaare kirjutavate kasutajate IP-aadressid. Kuna me ei vaata enne aktiveerimist selle saidi kommentaare üle, vajame seda teavet autori vastu tegutsemiseks rikkumiste, näiteks solvangute või propaganda korral. Telli kommentaarid Saidi kasutajana saate pärast registreerumist kommentaare tellida. Teile saadetakse kinnitusmeil, et kontrollida, kas olete antud e-posti aadressi omanik. Selle funktsiooni saate igal ajal infopostides oleva lingi kaudu tühistada. Kommentaaride tellimisel sisestatud andmed kustutatakse sel juhul; Kui olete aga edastanud need andmed meile muudel eesmärkidel ja mujal (nt uudiskirja tellimine), jäävad need andmed meile. Kommentaaride säilitamise kestus Kommentaarid ja nendega seotud andmed (nt IP-aadress) salvestatakse ja jäävad sellel veebisaidil seni, kuni kommenteeritud sisu on täielikult kustutatud või kommentaarid tuleb juriidilistel põhjustel (nt solvavad kommentaarid) kustutada. Õiguslik alus Kommentaarid salvestatakse teie nõusoleku alusel (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a). Saate oma antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Piisab mitteametlikust sõnumist meile e-posti teel. Kehtetuks tunnistamine ei mõjuta juba toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust.

5. Sotsiaalmeedia

Facebooki pistikprogrammid (meeldimis- ja jagamisnupp)

Sellel veebisaidil on integreeritud sotsiaalvõrgustiku Facebook pistikprogrammid. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki teatel aga edastatakse kogutud andmeid ka USA-sse ja teistesse kolmandatesse riikidesse. Facebooki pistikprogrammid tunnete ära Facebooki logo või sellel veebisaidil oleva "Meeldib" ("Meeldib") järgi. Facebooki pistikprogrammide ülevaate leiate siit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Kui külastate seda veebisaiti, luuakse pistikprogrammi kaudu otseühendus teie brauseri ja Facebooki serveri vahel. Facebook saab teabe, et olete seda veebisaiti külastanud oma IP-aadressiga. Kui klõpsate Facebooki "Meeldib" nuppu, kui olete oma Facebooki kontole sisse logitud, saate selle veebisaidi sisu linkida oma Facebooki profiiliga. See võimaldab Facebookil seostada teie selle veebisaidi külastuse teie kasutajakontoga. Juhime tähelepanu sellele, et meil kui lehtede pakkujal puudub teadmine edastatavate andmete sisust ega sellest, kuidas Facebook neid kasutab. Lisateavet selle kohta leiate Facebooki privaatsuspoliitikast aadressil: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Kui te ei soovi, et Facebook saaks teie selle veebisaidi külastust teie Facebooki kasutajakontoga seostada, logige oma Facebooki kasutajakontolt välja. Facebooki pistikprogramme kasutatakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe pidajal on õigustatud huvi võimalikult laia nähtavuse vastu sotsiaalmeedias. Kui on küsitud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Twitter plugin

Sellel veebisaidil on integreeritud teenuse Twitter funktsioonid. Neid funktsioone pakub Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitteri ja funktsiooni „Retweet“ abil lingitakse külastatavad veebisaidid teie Twitteri kontoga ja tehakse teistele kasutajatele teatavaks. Need andmed edastatakse ka Twitterile. Juhime tähelepanu sellele, et veebisaidi pakkujana pole meil teadmisi edastatud andmete sisust ega nende kasutamisest Twitteris. Selle kohta leiate lisateavet Twitteri andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://twitter.com/de/privacy. Twitteri pistikprogrammi kasutatakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe pidajal on õigustatud huvi võimalikult laia nähtavuse vastu sotsiaalmeedias. Kui on küsitud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Saate muuta Twitteris oma andmekaitseseadeid konto seadete all https://twitter.com/account/settings . Muutus

Instagrami pistikprogramm

Instagrami teenuse funktsioonid on sellele veebisaidile integreeritud. Neid funktsioone pakub Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Kui olete oma Instagrami kontole sisse logitud, saate selle veebisaidi sisu linkida oma Instagrami profiiliga, klõpsates Instagrami nupul. See võimaldab Instagramil seostada teie selle veebisaidi külastust teie kasutajakontoga. Juhime tähelepanu sellele, et meil kui lehtede pakkujal puudub teadmine edastatavate andmete sisust ega sellest, kuidas Instagram neid kasutab. Andmete salvestamine ja analüüs toimub GDPR artikli 6 lõike 1 lõike f alusel. Veebilehe pidajal on õigustatud huvi võimalikult laia nähtavuse vastu sotsiaalmeedias. Kui on küsitud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Lisateabe saamiseks vaadake Instagrami privaatsuspoliitikat: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinteresti pistikprogramm

Sellel veebisaidil kasutame sotsiaalseid pistikprogramme Pinteresti sotsiaalvõrgustikust, mida haldab Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Kui avate lehe, mis sisaldab sellist pistikprogrammi, loob teie brauser otseühenduse Pinteresti serveritega. Plugin edastab logiandmed USA-s asuvasse Pinteresti serverisse. Need logiandmed võivad sisaldada teie IP-aadressi, külastatud veebisaitide aadresse, mis sisaldavad ka Pinteresti funktsioone, brauseri tüüpi ja sätteid, päringu kuupäeva ja kellaaega, Pinteresti kasutamist ja küpsiseid. Andmete salvestamine ja analüüs toimub GDPR artikli 6 lõike 1 lõike f alusel. Veebilehe pidajal on õigustatud huvi võimalikult laia nähtavuse vastu sotsiaalmeedias. Kui on küsitud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Lisateavet Pinteresti poolt andmete eesmärgi, ulatuse ja edasise töötlemise ja kasutamise kohta, samuti teie õiguste ja privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta leiate Pinteresti andmekaitseteabest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analüüsivahendid ja reklaam

Google Analytics

See veebisait kasutab veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google Analytics kasutab niinimetatud "küpsiseid". Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida teie veebisaidi kasutamist. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google'i serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Google Analyticsi küpsiste salvestamine ja selle analüüsitööriista kasutamine põhinevad GDPR artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimiseks, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka selle reklaami. Kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult artikli 6 lõike 1 alusel. nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. IP anonüümseks muutmine Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni. Selle tulemusena lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides enne selle USA-sse edastamist. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google'i serverisse ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi haldaja nimel kasutab Google seda teavet teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ning veebisaidi haldajale muude veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Teie brauseri poolt Google Analyticsi osana edastatud IP-aadressi ei liideta muude Google'i andmetega. brauseri plugin Võite hoida küpsiseid brauseri tarkvara vastavas seadetes; aga palun pidage meeles, et kui teete seda, võite olla võimatu kasutama kõiki selle veebisaidi funktsioone võimalikult täiel määral. Lisaks võite takistada Google'i poolt kogutud andmete, mis on seotud teie veebisaidi (sh teie IP-aadressi) kasutamisega, kogumise Google'iga ning Google'i andmete töötlemist, laadides brauseri lisandmooduli alla järgmise lingi kaudu ja installige: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Vastuseisu andmete kogumise Google Analyticsi abil saate takistada oma andmete kogumist, klõpsates järgmisel lingil. Loobumise küpsis seatakse, et takistada teie andmete kogumist selle saidi järgmistel külastustel: Keela Google Analytics. Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics kasutajaandmeid käsitleb, leiate Google'i privaatsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. tellimuste töötlemine Oleme sõlminud Google'iga tellimuste töötlemise lepingu ja rakendame Google Analyticsi kasutamisel täielikult Saksamaa andmekaitseasutuste rangeid nõudeid. Google Analyticsi demograafiline teave Diese veebisait, mis sisaldab funktsiooni „demografische Merkmale“ funktsioon Google Analyticsist. Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthalten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Isik zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics wie im Punkt „Widerspruch gegen Datenerfassung“ dargestellt generell untersagen. säilitamisaeg Google'i salvestatud andmed kasutaja ja sündmuse tasemel, mis on lingitud küpsistega, kasutaja ID-dega (nt kasutaja ID) või reklaami ID-dega (nt DoubleClicki küpsised, Androidi reklaami ID), muudetakse 14 kuu pärast anonüümseks või kustutatakse. Selle kohta leiate üksikasju järgmise lingi alt: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense

See veebisait kasutab Google AdSense'i, teenust reklaamide integreerimiseks. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google AdSense kasutab nn küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Google AdSense kasutab ka nn veebimajakaid (nähtamatu graafika). Neid veebimajakaid saab kasutada teabe, näiteks külastajate liikluse hindamiseks nendel lehtedel. Küpsiste ja veebimajakate loodud teave selle veebisaidi kasutamise (sh teie IP-aadressi) ja reklaamivormingute edastamise kohta edastatakse USA-s asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse seal. Google võib selle teabe edastada Google'i lepingupartneritele. Siiski ei ühenda Google teie IP-aadressi teiste teie salvestatud andmetega. AdSense'i küpsiseid salvestatakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimiseks, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka selle reklaami. Küpsiste installimist saate takistada, seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; juhime teile siiski tähelepanu, et sel juhul ei saa te võimaluse korral kõiki selle veebisaidi funktsioone täielikult kasutada. Seda veebisaiti kasutades nõustute sellega, et Google töötleb teie kohta andmeid ülaltoodud viisil ja eesmärkidel.

Google Analyticsi uuesti turundamine

See veebisait kasutab Google Analyticsi uuesti turundamise funktsioone seoses Google Adsi ja Google DoubleClicki seadmeüleste funktsioonidega. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. See funktsioon võimaldab siduda Google Analyticsi uuesti turundamisega loodud reklaami sihtrühmad Google Adsi ja Google DoubleClicki seadmeüleste funktsioonidega. Sel viisil saab huvidega seotud isikupärastatud reklaamsõnumeid, mis on teie jaoks kohandatud sõltuvalt teie varasemast kasutusest ja surfamiskäitumisest ühes lõppseadmes (nt mobiiltelefonis), kuvada ka teises teie lõppseadmes (nt tahvelarvutis või arvutis). . Kui olete selleks nõusoleku andnud, seob Google teie veebi- ja rakenduste brauseri ajaloo teie Google'i kontoga. Nii saab ühesuguseid isikupärastatud reklaamsõnumeid paigutada igasse seadmesse, kuhu oma Google’i kontoga sisse logite. Selle funktsiooni toetamiseks kogub Google Analytics Google'i autentitud kasutaja ID-sid, mis on ajutiselt lingitud meie Google Analyticsi andmetega, et määrata ja luua vaatajaskondi seadmeteüleseks reklaamimiseks. Saate seadmeülesest uuesti turundamisest/sihtimisest jäädavalt loobuda, keelates isikupärastatud reklaamimise; järgi seda linki: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Teie Google'i kontol salvestatud andmete kokkuvõte põhineb ainult teie nõusolekul, mille saate Google'iga anda või tagasi võtta (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a). Andmete kogumise protsesside puhul, mida teie Google'i kontol ei liideta (nt kuna teil pole Google'i kontot või olete ühinemisele vastuväiteid esitanud), toimub andmete kogumine GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Õigustatud huvi tuleneb asjaolust, et veebilehe pidajal on huvi veebilehe külastajate anonüümseks analüüsiks reklaami eesmärgil. Lisateavet ja andmekaitseeeskirju leiate Google'i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Ads ja Google'i konversioonide jälgimine

See veebisait kasutab Google Adsi. Google Ads on veebireklaamiprogramm ettevõttelt Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google Adsi osana kasutame nn konversioonide jälgimist. Kui klõpsate Google'i pandud reklaamil, seatakse konversioonide jälgimiseks küpsis. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille Interneti-brauser salvestab kasutaja arvutisse. Need küpsised kaotavad kehtivuse 30 päeva pärast ja neid ei kasutata kasutajate isiklikuks tuvastamiseks. Kui kasutaja külastab selle veebisaidi teatud lehti ja küpsis ei ole veel aegunud, saame me ja Google tuvastada, et kasutaja klõpsas reklaamil ja suunati sellele lehele. Iga Google Adsi klient saab erineva küpsise. Küpsiseid ei saa jälgida Google Adsi klientide veebisaitide kaudu. Konversiooniküpsise abil saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks nende Google Adsi klientide jaoks, kes on valinud konversioonide jälgimise. Kliendid saavad teada nende kasutajate koguarvu, kes klõpsasid nende reklaamil ja suunati ümber konversioonide jälgimise märgendiga lehele. Kuid nad ei saa teavet, mille abil saaks kasutajaid isiklikult tuvastada. Kui te ei soovi jälgimises osaleda, võite selle kasutamise vastu vaidlustada, lihtsalt deaktiveerides oma Interneti-brauseris kasutaja seadete all Google'i konversioonide jälgimise küpsise. Seejärel ei kaasata teid konversioonide jälgimise statistikasse. "Konversiooniküpsiste" salvestamine ja selle jälgimistööriista kasutamine põhinevad GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil f. Veebilehe operaatoril on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimiseks, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka selle reklaami. Kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult artikli 6 lõike 1 alusel. nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Lisateavet Google Adsi ja Google'i konversioonide jälgimise kohta leiate Google'i andmekaitseeeskirjadest: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Saate seadistada oma brauseri nii, et olete küpsiste seadistamisest kursis ja lubate küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistada küpsiste aktsepteerimise teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerida küpsiste automaatse kustutamise, kui brauser on suletud. Kui küpsised on deaktiveeritud, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

Google DoubleClick

See veebisait kasutab Google DoubleClicki funktsioone. Pakkuja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi "DoubleClick"). DoubleClicki kasutatakse teile huvipõhiste reklaamide kuvamiseks kogu Google'i reklaamivõrgus. DoubleClicki abil saab reklaame kohandada vastava vaataja huvidele vastavaks. Näiteks võidakse meie reklaame kuvada Google'i otsingutulemustes või DoubleClickiga seotud reklaambänneritel. Kasutajatele huvipõhise reklaami näitamiseks peab DoubleClick suutma vastava vaataja ära tunda. Selleks salvestatakse kasutaja brauserisse küpsis, mille taha salvestatakse kasutaja külastatud veebilehed, klikid ja mitmesugune muu info. See teave ühendatakse pseudonüümseks kasutajaprofiiliks, et näidata asjaomasele kasutajale huvipõhist reklaami. Google DoubleClicki kasutatakse sihitud reklaamimise huvides. See esindab õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses. Kui on küsitud vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult artikli 6 lõike 1 alusel. valgustatud GDPR; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Saate seadistada oma brauseri nii, et see küpsiseid enam ei salvesta. See võib aga piirata juurdepääsetavaid veebisaidi funktsioone. Samuti juhitakse tähelepanu sellele, et DoubleClick võib kasutajaprofiilide loomiseks kasutada ka muid tehnoloogiaid. Küpsiste väljalülitamine ei anna seega garantiid, et kasutajaprofiile enam ei looda. Lisateavet selle kohta, kuidas Google'i kuvatavatele reklaamidele vastu seista, vaadake järgmisi linke: https://policies.google.com/technologies/ads ja https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Pixel

See veebisait kasutab konversiooni mõõtmiseks Facebooki külastaja tegevuspikslit. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki teatel aga edastatakse kogutud andmeid ka USA-sse ja teistesse kolmandatesse riikidesse. Nii saab saidi külastajate käitumist jälgida pärast seda, kui nad on Facebooki reklaamil klõpsates suunatud teenusepakkuja veebisaidile. See võimaldab statistiliste ja turu-uuringute eesmärgil hinnata Facebooki reklaamide tõhusust ning optimeerida tulevasi reklaamimeetmeid. Kogutud andmed on meile kui selle veebisaidi haldajale anonüümsed, me ei saa teha järeldusi kasutaja isiku kohta. Andmeid aga säilitab ja töötleb Facebook nii, et ühendus vastava kasutajaprofiiliga oleks võimalik ning Facebook kasutab andmeid enda reklaamieesmärkidel, vastavalt Facebook Andmed kasutuse poliitika saab kasutada. See võimaldab Facebookil paigutada reklaame Facebooki lehtedele ja väljaspool Facebooki. Meie kui saidi operaator ei saa seda andmete kasutamist mõjutada. Facebooki pikslite kasutamine põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 lõikel 6. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi tõhusate reklaamimeetmete, sealhulgas sotsiaalmeedia vastu. Kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult artikli 1 lõike XNUMX alusel. nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Lisateavet oma privaatsuse kaitsmise kohta leiate Facebooki andmekaitseteabest: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Saate kasutada ka kohandatud vaatajaskondade uuesti turundamise funktsiooni jaotises Reklaamiseaded aadressil https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen desaktiveerida. Selleks pead olema Facebooki sisse logitud. Kui teil pole Facebooki kontot, saate Euroopa interaktiivse digitaalreklaami liidu veebisaidil Facebooki käitumispõhisest reklaamist loobuda: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Infobülletään

Infoleht andmeid

Kui soovite saada veebisaidil pakutavat uudiskirja, vajame teilt e-posti aadressi ja teavet, mis võimaldab meil kinnitada, et olete esitatud e-posti aadressi omanik ja nõustute saama uudiskiri . Täiendavaid andmeid ei koguta või kogutakse ainult vabatahtlikkuse alusel. Kasutame neid andmeid eranditult nõutud teabe saatmiseks ega edasta neid kolmandatele isikutele. Uudiskirja registreerimisvormi sisestatud andmete töötlemine toimub eranditult teie nõusoleku alusel (DSGVO art. 6 lõige 1 lit. a). Andmete, e-posti aadressi ja nende kasutamise kohta uudiskirja saatmiseks antud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, näiteks uudiskirjas oleva lingi "Tühista tellimine" kaudu. Kehtetuks tunnistamine ei mõjuta juba toimunud andmetöötlustoimingute seaduslikkust. Andmeid, mida olete uudiskirjaga liitumise eesmärgil meie juures salvestanud, säilitame meie või uudiskirjateenuse pakkuja poolt kuni uudiskirja tellimisest loobumiseni ja kustutatakse uudiskirja jagamisnimekirjast pärast uudiskirjast loobumist. Muudel eesmärkidel salvestatud andmed jäävad muutumatuks. Pärast seda, kui olete uudiskirjade leviloendist eemaldatud, võime meie või uudiskirjateenuse pakkuja salvestada teie e-posti aadressi musta nimekirja, et vältida tulevasi postitusi. Musta nimekirja andmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei liideta teiste andmetega. See teenib nii teie kui ka meie huvisid järgida uudiskirjade saatmisel seaduslikke nõudeid (õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 lõike f tähenduses). Säilitamine mustas nimekirjas ei ole ajaliselt piiratud. Sie können der Speicherung widersprechen, pehmem Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.

8. Pluginad ja tööriistad

Täiustatud privaatsusega YouTube

See veebisait sisaldab YouTube'i videoid. Veebisaidi operaator on Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Kasutame YouTube'i laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube'i sõnul tähendab see režiim, et YouTube ei salvesta selle veebisaidi külastajate kohta teavet enne, kui nad videot vaatavad. Laiendatud andmekaitserežiim ei välista aga tingimata andmete edastamist YouTube'i partneritele. Nii loob YouTube ühenduse Google DoubleClicki võrguga, olenemata sellest, kas vaatate videot. Niipea, kui käivitate sellel veebisaidil YouTube'i video, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. YouTube'i serverit teavitatakse, milliseid meie lehti olete külastanud. Kui olete oma YouTube'i kontole sisse logitud, lubate YouTube'il määrata teie surfamiskäitumise otse teie isiklikule profiilile. Saate seda vältida, logides välja oma YouTube'i kontolt. Lisaks saab YouTube pärast video käivitamist teie lõppseadmesse salvestada erinevaid küpsiseid. Nende küpsiste abil saab YouTube saada teavet selle veebisaidi külastajate kohta. Seda teavet kasutatakse muuhulgas videostatistika kogumiseks, kasutajasõbralikkuse parandamiseks ja pettuskatsete ennetamiseks. Küpsised jäävad teie lõppseadmesse seni, kuni need kustutate. Vajadusel saab pärast YouTube'i video käivitamist käivitada täiendavaid andmetöötlustoiminguid, mida meil pole võimalik mõjutada. YouTube'i kasutatakse meie veebipakkumiste atraktiivse esitlemise huvides. See esindab õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses. Kui on küsitud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine eranditult GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Lisateavet YouTube'i andmekaitse kohta leiate nende andmekaitsedeklaratsioonist aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google'i veebifontosid

See sait kasutab Google'i pakutavaid niinimetatud veebifonte fontide ühtseks kuvamiseks. Google'i fondid installitakse kohapeal. Ühendus Google'i serveritega puudub. Lisateabe saamiseks Google'i veebifondide kohta vt https://developers.google.com/fonts/faq ja Google'i privaatsuspoliitikas: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

See sait kasutab API kaudu Google Mapsi kaarditeenust. Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Google Mapsi funktsioonide kasutamiseks on vaja salvestada oma IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse seal. Selle saidi pakkuja ei mõjuta seda andmeedastust. Google Mapsi kasutatakse meie veebipakkumiste atraktiivse esitlemise huvides ja veebisaidil märgitud kohtade leidmise hõlbustamiseks. See esindab õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses. Kui on küsitud vastavat nõusolekut, toimub töötlemine eranditult GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Lisateavet kasutajaandmete käsitlemise kohta leiate Google'i andmekaitse deklaratsioonist: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Me kasutame sellel veebisaidil "Google reCAPTCHA" (edaspidi "reCAPTCHA"). Pakkuja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. ReCAPTCHA eesmärk on kontrollida, kas andmete sisestamine sellele veebisaidile (nt kontaktivormis) on inimese või automatiseeritud programmi poolt. Selleks analüüsib reCAPTCHA veebilehe külastaja käitumist erinevate tunnuste alusel. See analüüs käivitub automaatselt kohe, kui veebisaidi külastaja veebisaidile siseneb. Analüüsi jaoks hindab reCAPTCHA erinevat teavet (nt IP-aadress, kui kaua veebilehe külastaja veebisaidil veedab või kasutaja tehtud hiireliigutusi). Analüüsi käigus kogutud andmed edastatakse Google'ile. ReCAPTCHA analüüsid töötavad täielikult taustal. Veebilehe külastajaid ei teavitata, et analüüs toimub. Andmete salvestamine ja analüüs toimub GDPR artikli 6 lõike 1 lõike f alusel. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kaitsta oma veebipakkumisi kuritahtliku automatiseeritud spiooni ja rämpsposti eest. Kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Lisateavet Google reCAPTCHA kohta leiate Google'i andmekaitseeeskirjadest ja Google'i kasutustingimustest järgmiste linkide alt: https://policies.google.com/privacy?hl=de ja https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. Veebiturundus ja sidusprogrammid

Amazoni sidusprogramm

Selle veebisaidi operaatorid osalevad Amazon ELi partnerprogrammis. Sellel veebisaidil reklaamib Amazon ja lingib veebisaidile Amazon.de, millelt saame reklaamikulude hüvitamise kaudu raha teenida. Amazon kasutab küpsiseid, et oleks võimalik jälgida tellimuste päritolu. See võimaldab Amazonil ära tunda, et olete sellel veebisaidil partnerilingil klõpsanud. Andmete salvestamine ja analüüs toimub GDPR artikli 6 lõike 1 lõike f alusel. Veebilehe haldajal on õigustatud huvi oma sidusettevõtte tasu õigeks arvutamiseks. Kui küsiti vastavat nõusolekut (nt nõusolek küpsiste salvestamiseks), toimub töötlemine eranditult GDPR artikli 6 lõike 1 punkti a alusel; nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Amazon andmeid kasutab, vaadake Amazoni privaatsuspoliitikat: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

10. E-kaubanduse ja maksete pakkujad

Andmete töötlemine (kliendi- ja lepinguandmed)

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd need on vajalikud õigussuhte tekkimiseks, sisuks või muutmiseks (inventariandmed). See põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil b, mis lubab andmeid töödelda lepingu või lepingueelsete meetmete täitmiseks. Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid selle veebisaidi kasutamise kohta (kasutusandmed) ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik kasutajal teenuse kasutamiseks või kasutajale arve esitamiseks. Kogutud kliendiandmed kustutatakse pärast tellimuse täitmist või ärisuhte lõpetamist. Seadusjärgsed säilitusperioodid jäävad samaks.

11. Omateenused

Taotleja andmete käsitlemine

Pakume teile võimalust meile kandideerida (nt e-posti teel, posti teel või veebipõhise taotlusvormi kaudu). Järgnevalt teavitame teid kandideerimisprotsessi käigus kogutud isikuandmete ulatusest, eesmärgist ja kasutamisest. Kinnitame teile, et teie andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine toimub kooskõlas kehtiva andmekaitseseaduse ja kõigi muude seadusesätetega ning teie andmeid käsitletakse ülima konfidentsiaalsusega. Andmete kogumise ulatus ja eesmärk Kui saadate meile avalduse, töötleme teiega seotud isikuandmeid (nt kontakt- ja suhtlusandmed, kandideerimisdokumendid, tööintervjuude märkmed jne) niivõrd, kuivõrd see on vajalik töösuhte loomise otsuse tegemiseks. Selle õiguslik alus on BDSG paragrahv 26 – uus Saksa õiguse alusel (töösuhte algatamine), GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b (üldine lepingu algatamine) ja – kui olete selleks nõusoleku andnud – artikli 6 lõike 1 punkt GDPR. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Meie ettevõtte sees edastatakse teie isikuandmeid ainult inimestele, kes on seotud teie taotluse menetlemisega. Kui taotlus on edukas, salvestatakse teie esitatud andmed meie andmetöötlussüsteemidesse BDSG-uus paragrahvi 26 ja GDPR artikli 6 lõike 1 punkti b alusel töösuhte teostamise eesmärgil. andmete säilitamise tähtaeg Kui me ei saa teile tööpakkumist teha, lükkate tööpakkumise tagasi või võtate oma avalduse tagasi, jätame endale õiguse töödelda teie edastatud andmeid meie õigustatud huvidest lähtuvalt (art. 6 para. 1 põleb f DSGVO) kuni 6 kuud alates taotlusprotsessi lõpust (taotluse tagasilükkamisest või tagasivõtmisest) meie juures. Seejärel andmed kustutatakse ja füüsilised taotlusdokumendid hävitatakse. Salvestus toimib eelkõige tõendina õigusvaidluse korral. Kui on ilmne, et andmeid nõutakse pärast 6-kuulise perioodi möödumist (nt eelseisva või poolelioleva õigusvaidluse tõttu), kustutatakse ainult siis, kui edasise salvestamise eesmärk enam ei kehti. Kui olete selleks nõusoleku andnud, võib toimuda ka pikem ladustamine (art. 6 para. 1 põleb GDPR) või kui kohustuslikud säilitamisnõuded takistavad kustutamist. Meie esinemised sotsiaalmeedias Andmetöötlus sotsiaalvõrgustike poolt Hoiame sotsiaalvõrgustikes avalikult ligipääsetavaid profiile. Sotsiaalvõrgustikud, mida me üksikasjalikult kasutame, leiate allpool. Sotsiaalsed võrgustikud nagu Facebook, Google+ jne. suudab tavaliselt teie kasutaja käitumist põhjalikult analüüsida, kui külastate nende veebisaiti või integreeritud sotsiaalmeedia sisuga veebisaiti (nt. B. Nagu nupud või reklaambännerid). Meie sotsiaalmeedia kohaloleku külastamine käivitab arvukalt andmekaitsega seotud töötlemistoiminguid. Täpsemalt: Kui olete oma sotsiaalmeedia kontole sisse logitud ja külastate meie sotsiaalmeedia kohalolekut, saab sotsiaalmeediaportaali operaator määrata selle külastuse teie kasutajakontole. Teatud asjaoludel saab aga teie isikuandmeid salvestada ka siis, kui te pole sisse logitud või teil pole vastavas sotsiaalmeediaportaalis kontot. Sellisel juhul kogutakse neid andmeid näiteks küpsiste kaudu, mis salvestatakse teie lõppseadmesse või salvestades teie IP-aadressi. Sel viisil kogutud andmete abil saavad sotsiaalmeediaportaalide operaatorid luua kasutajaprofiile, kuhu on salvestatud teie eelistused ja huvid. Nii saab huvipõhist reklaami teile kuvada nii vastava sotsiaalmeedia kohaloleku sees kui ka väljaspool. Kui Sul on vastavas suhtlusvõrgustikus konto, saab huvipõhist reklaami kuvada kõikides seadmetes, kuhu oled sisse logitud või sisse logitud. Pange tähele ka seda, et me ei saa jälgida kõiki sotsiaalmeediaportaalide töötlemistoiminguid. Sõltuvalt teenusepakkujast võite edasised töötlemistoimingud viivad läbi sotsiaalmeediaportaalide operaatorid. Üksikasjad leiate vastavate sotsiaalmeediaportaalide kasutustingimustest ja andmekaitsemäärustest. Õiguslik alus Meie sotsiaalmeedia esinemised on mõeldud selleks, et tagada võimalikult laialdane kohalolek Internetis. See on õigustatud huvi art. 6 para. 1 põleb f GDPR. Sotsiaalvõrgustike algatatud analüüsiprotsessid võivad põhineda erinevatel õiguslikel alustel, mille määravad kindlaks sotsiaalvõrgustike operaatorid (nt. B. Nõusolek art. 6 para. 1 põleb GDPR). Vastutav isik ja õiguste tagamine Kui külastate mõnda meie sotsiaalmeedia saiti (nt. B. külastage Facebooki), vastutame koos sotsiaalmeedia platvormi operaatoriga selle külastuse käigus käivitatud andmetöötlustoimingute eest. Põhimõtteliselt saate kasutada oma õigusi (teave, parandamine, kustutamine, töötlemise piiramine, andmete edastatavus ja kaebused) nii meile samuti vastava sotsiaalmeediaportaali operaator (nt. B. vs. Facebook) nõue. Juhime tähelepanu, et vaatamata ühisele vastutusele sotsiaalmeediaportaalide haldajatega ei ole meil täit mõju sotsiaalmeediaportaalide andmetöötlustoimingutele. Meie valikud põhinevad suuresti vastava teenusepakkuja ettevõtte poliitikal. Säilitamise kestus Meie poolt otse sotsiaalmeedias kohaloleku kaudu kogutud andmed kustutatakse meie süsteemidest niipea, kui nende säilitamise eesmärk enam ei kehti, te palute meil need kustutada, tühistate oma nõusoleku salvestamiseks või andmete säilitamise eesmärgi enam ei kehti. Salvestatud küpsised jäävad teie lõppseadmesse seni, kuni need kustutate. Kohustuslikud õigussätted, sh. Säilitusperioodid ei muutu. Meil ei ole mingit mõju teie andmete säilitamise perioodile, mida sotsiaalvõrgustike operaatorid säilitavad oma eesmärkidel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust otse sotsiaalvõrgustike operaatoritega (nt. B. nende privaatsuspoliitikas, vt allpool). Sotsiaalvõrgustikud üksikasjalikult Facebook Meil ​​on Facebookis profiil. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki teatel edastatakse kogutud andmeid ka USA-sse ja teistesse kolmandatesse riikidesse. Oleme sõlminud Facebookiga ühistöötluse lepingu (Controller Addendum). See leping määratleb andmetöötlustoimingud, mille jaoks me või Facebook vastutab, kui külastate meie Facebooki lehte. Seda lepingut saate vaadata järgmisel lingil: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Saate oma reklaamiseadeid oma kasutajakontol iseseisvalt reguleerida. Selleks klõpsake järgmisel lingil ja logige sisse: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Üksikasjad leiate Facebooki privaatsuspoliitikast: https://www.facebook.com/about/privacy/. Twitter Kasutame lühisõnumiteenust Twitter. Pakkuja on Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter on sertifitseeritud EL-USA Privacy Shield alusel. Saate oma Twitteri andmekaitse seadeid iseseisvalt reguleerida oma kasutajakontol. Selleks klõpsake järgmisel lingil ja logige sisse: https://twitter.com/personalization. Üksikasjad leiate Twitteri privaatsuspoliitikast: https://twitter.com/de/privacy. Instagram Meil ​​on Instagramis profiil. Pakkuja on Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Üksikasjad selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid töötlevad, leiate Instagrami andmekaitsedeklaratsioonist: https://help.instagram.com/519522125107875. Pinterest Meil ​​on Pinterestis profiil. Operaator on Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Üksikasjad selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid töötlevad, leiate Pinteresti privaatsuspoliitikast: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Muu openweathermap.org Veebiteenus ettevõttelt OpenWeatherMap Inc., 1979 Marcus Avenue, 11042 Lake Success (edaspidi: openweathermap.org) laaditakse saidile Airportdetails.de alla. Kui olete oma brauseris Java Scripti lubanud ja pole installinud Java Scripti blokeerijat, võib teie brauser seda teha esitage isikuandmed aadressile: openweathermap.org). Lisateavet edastatud andmete käsitlemise kohta leiate openweathermap.org andmekaitsedeklaratsioonist: https://openweathermap.org/privacy-policy. Saate takistada saidil openweathermap.org teie andmete kogumist ja töötlemist, deaktiveerides brauseris skriptikoodi täitmise või installides brauserisse skriptiblokeerija (selle leiate nt. aadressil www.noscript.net või www.ghostery.com). Sidusettevõtte lingid/reklaami lingid Tärniga (*) märgitud lingid on nn sidusettevõtte lingid. Kui klõpsate sellisel sidusettevõtte lingil ja sooritate selle lingi kaudu ostu/raamatu, saab Airportdetails.de/Netvee asjaomaselt veebipoelt või teenusepakkujalt komisjonitasu. KONTROLL24.net sidusprogramm Osaleme KONTROLL24.net sidusprogramm. Meie lehtedel on iFrame'i broneerimismaskid ja muud reklaammaterjalid, mille kaudu saame tehingute kaudu reklaamikulude hüvitamist, näiteks müügivihjete ja müügi kaudu. Lisateavet andmekasutuse kohta KONTROLL24.net leiate privaatsuspoliitikast CHECK24.net.

Ezoic teenused

See veebisait kasutab ettevõtte Ezoic Inc ("Ezoic") teenuseid. Ezoicu privaatsuspoliitika on siin. Ezoic võib sellel veebisaidil kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas reklaamide kuvamiseks ja selle veebisaidi külastajatele reklaamimise võimaldamiseks. Lisateavet Ezoici reklaamipartnerite kohta leiate Ezoici reklaamipartnerite lehelt siin.